martes, 13 de marzo de 2018

MERC et lingua Latina (Gradus Vestibulum A1)

MERC (Marco Común Europeo de Referencia, Hispanice) et CEFR (Common European Framework of Reference, Anglice) ad linguas: discentia, institutio et evaluatio (aestimatio), ex consilio communi artis politicae ad linguas pertinentis Consilii Europae natura participat, qui ingentem laborem auxit erga coniunctionem admonitionum ad discentiam et institutionem linguarum in conexu Europaeo. Hic labor praeclarus fit in magnis consiliis ut incrementum scalarum descriptivarum graduum ad linguas pertinentium descriptarum in gradibus Vestibulo (A1), Limine (A2), Ianua (B1), Atrio (B2), Odeo (C1) et Adyto (C2).
Si linguam Latinam linguam esse censemus, in eodem modo ceterarum linguarum hodiernarum inesse debemus. Ob eam rem in hac forma laborare incipere debemus. Ecce mea apportatio:

A1 (Vestibulum)

1. Gradus communes:
 • Potest intellegere et uti sententiis quotidianis usus frequentissimi sicut sententiis simplicibus.
 • Potest se ipsum et alios commendare, interrogare et respondere de re personali, domicilio, rebus suis et hominibus quos cognoscit.
 • Potest loqui quotiescumque lente et clare loquatur et auxilium dare in suo animo habeat.

2. Facultates:

2.1. Intellegere
 • 2.1.1. Intellegentia audiendi: Recognoscit vocabula et sententias simplicissimas quae quotidie usurpantur et quae pertinent ad se ipsum, familiam et locum proximum cum ad eum lente et clare alloquuntur.
 • 2.1.2. Intellegentia legendi: Intellegit vocabula et nomina notissima et sententias simplicissimas.

2.2. Loqui

2.2.1. Actio reciproca loquendi: Cum altero homine simplici modo colloqui potest utcumque alter homo velit iterare id quod dixit vel aliis vocabulis dicere et lentius et eum adiuvare ad quod dicere conetur. Interrogat et respondet interrogata simplicia de rebus necessariis vel rebus communibus.

2.2.2. Actio locutionis: Sententiis et locutionibus simplicibus utitur ut locum quo habitat et homines quos cognoscit describat.


2.3. Scribere

2.3.1. Expressio scripta: Textus breves et simplices scribere potest.


LECTIONIS CONTINENTIA
 • Litterae Latīnae
 • Praesens verbī esse
 • Numerī ab 0 usque ad 101
 • Dēmōnstrātīva: hic, haec, hoc
 • Interrōgātīva: Quōmodo, Unde, Quot?
 • Praesēns quattuor coniugātiōnum Indicātīvī
 • Nōminātīvus singulāris et plūrālis
 • Genus et numerus nōminum et adiectīvōrum
 • Interrōgātīva: Ubi, quid, quis?
 • Praepotiōnēs accūsātīvī et ablātīvī
 • Adiectīva
 • Adiectīva et prōnōmina possessīva
 • Verba esse, habēre, portāre et induere
 • Accūsātīvus singulāris et plūrālis
 • Genetīvus singulāris et plūrālis
 • Compārātīvus
 • Compārātīvus vocābulōrum magnus, parvus, bonus, malus
 • Verba necesse esse, velle, nōlle, mālle'+ īnfīnītīvus
 • Praepositiōnēs motūs
 • Ablātīvus singulāris et plūrālis
 • Adverbia et expressiōnēs frecuentiae
 • Verba placēre, amāre
 • Verbum dolēre
 • Prōnōmina  in casū datīvo
 • Adverbia quoque, etiam
 • Datīvus singulāris et plūrālis
 • Verbum pergere + īnfīnītīvus
 • Verba statūs caelī
 • Prōnōmina et adiectīva īndefīnīta: aliquis, nemō, ūllus, nūllus
 • Prōnōmina et adiectīva dēmōnstrātīva
 • Numeri ab 101 usque ad 1000
 • Gerundium: ad + -ndum
 • Participium futūrī
 • putāre + īnfīnītīvus
 • mālle + īnfīnītīvus
 • posse + īnfīnītīvus
 • dēbēre + īnfīnītīvus
 • Gerundīvus
 • Negātiō: numquam, nōn umquam; quid dīcis!; bene, bene, nōn…; nōn… neque…neque; minimē!
 • Exprimere sententiam: mihi vidētur, mihi; credō…
 • Cūr? / quia...
 • Praeteritum Perfectum Indicātīvī
 • Imperātīvus

VOCABULA
 • Adiectīva terrae
 • Nōmina terrārum
 • Officia, munera
 • Linguae
 • Rēs lūdī et tablīnī
 • Colōrēs
 • Domus: partēs et supellectīlēs
 • Familia
 • Vestimenta
 • Descriptiō corporis  
 • Vectūrae
 • Aedificia māximī momentī oppidī  
 • Acta quotidiāna et otiī
 • Partēs diaeī
 • Mēnsēs annī
 • Diēs septimānae  
 • Otium
 • Cibī
 • Partēs corporis  
 • Statūs Caelī
 • Tempora annī
 • Empta
 • Tabernae  
 • Nexus: prīmum, ex alterā parte, postrēmō, tandem, cēterum, preatereā, sed, tamen
 • Adverbia temporālia: hodiē, hodiē māne, hodiē vesperī, hōc mēnse, hōc annō,  aliquandō, numquam, iam, adhūc, nōndum  
 • Adverbia afirmātīva: ita, sānē; ita, profectō; ita, scilicet; plānē

No hay comentarios:

Publicar un comentario